Для організацій

1. Супервізії для керівників

Супервізію керівникам варто пропонувати у разі виникнення систематичних труднощів у робочих процесах, у комунікації,  у разі виникнення запитань відносно розвитку їх можливостей.

Що дає супервізія?

Розширення можливостей для дій шляхом аналізу і усвідомлення процесів, що відбуваються. Супервізор допомагає при цьому цілеспрямовано, ефективно та вдало здійснювати свої професійні дії.

Покращення якості професіоналізму керівників.

  Метою супервізії є обдумати робочі ситуації в індивідуальній бесіді та допомогти учаснику конструктивно розв’язати проблеми та труднощі, вирішити конфлікти і активно регулювати процеси змін.

За допомогою супервізії ми не «переробляємо» людину, а розширюємо її можливості, спираючись на досвід керівника і враховуючи його компетентність. Супервізор – це не експерт, який виносить вердикт, це той, хто супроводжує, дає нові гіпотези, розвиває важливу для керівника здатність до саморефлексії, допомагає усвідомити те, що відбувається, вносить зміни у комунікацію.

Супервізійна підтримка відповідає міжнародним стандартам ANSE (Association of National organisations for Supervision in Europe), http://www.anse.eu.

2. Індивідуальні консультації для співробітників з метою профілактики емоційного вигорання та покращення психологічного стану.

3. Тренінги з елементами системного коучингу:

     «Управління конфліктом»

     «Тренінг для тренерів» (програма із 8-ми модулів, 64 години)

     «Розвиток внутрішнього потенціалу керівників»

     «Ефективна комунікація та взаємодія»

     «Взаємодія в команді»

     «Інструменти системного коучингу в управлінні»

     «Як проблеми трансформувати в можливості?»

     «Постановка цілей»

     «Типи керівників та можливості взаємодії зі співробітниками»

     «Як правильно хвалити та підтримувати співробітників?»

     «Антикризовий тренінг»

     «Управління емоційним станом»

     «Як клієнта залишати на його території?»

     4. Урегулювання конфліктів за допомогою медіації.

За вашим бажанням, ми можемо скласти як індивідуальні програми особистісного розвитку,
так і програми для організацій